અાપણી ટુકડી

એલિમેન્ટ સોસાયટીની સ્ટાફ ટીમ

અમારા કર્મચારીઓ તેમની દ્રષ્ટિ, તેમના સિદ્ધાંતો અને તેમના અખંડિત નિર્ધારણમાં યુનાઈટેડ છે જે યુવાન લોકોને તેમની પાસે ખુલ્લા મોટાભાગના તકો પ્રદાન કરવા માટે સક્ષમ કરે છે. અમારા મોસમી સ્વયંસેવકો તરફથી અમારા બોર્ડરૂમ સુધી, અમે એક જ દ્રષ્ટિ અને સમજણને શેર કરીએ છીએ.

પરંતુ ... આપણે વસ્તુઓ અલગ રીતે કરીએ છીએ ભલે અમારી વહેંચાયેલ દ્રષ્ટિ એ સૌથી અગત્યનું પરિબળ છે જે અમને એકી કરે છે, તે કદાચ એકમાત્ર પરિબળ છે.
અમે એ પણ જાણીએ છીએ કે પ્રતિભા તમામ બેકગ્રાઉન્ડ અને સેક્ટર્સમાંથી આવે છે અને અમે માનીએ છીએ કે એક સાચી વિવિધ ટીમ સાચી વૈવિધ્યસભર સેવા પહોંચાડવામાં અમારી મદદ કરે છે.

સામી અબ્દુલ્લાહ
ટીમ નેતા
પાઉલો એગ્સ્ટિન્હો
ટીમ મદદનીશ
સેફ્રોન અહમદ
ટીમ મદદનીશ
હસુમ અલ્બી
ટીમ મદદનીશ
મોહમદ અલ્કાલીફા
ટીમ નેતા
ફેબ્રીસી બાંદિરા
ટીમ મદદનીશ
ક્લો બીવર
ટીમ મદદનીશ
હન્નાહ બિસ
ટીમ નેતા
મેથ્યુ બ્રેવર
એડમિન / ડિઝાઇન અધિકારી
જુડી બ્રાઉન
ટીમ નેતા
જેક કાલ્ડર
એનસીએસ કોઓર્ડિનેટર
એમિલી કાર્ટમેલ
ટીમ મદદનીશ
ટાઈલા બંધ
ટીમ મદદનીશ
ક્રિસ ડીસી
તબક્કો લીડર
લૌરા ડોનેલી
ટીમ નેતા
વિલ ઇર્પ
ટીમ નેતા
એલેક્સ એડવર્ડ્સ
ટીમ નેતા
સામી એરિક
તબક્કો લીડર
જેક ક્ષેત્રો
ટીમ મદદનીશ
ઇસ્માઇલ ગફૌર
ટીમ મદદનીશ
માલીકી હેબે
ટીમ નેતા
ક્રિસ્ટોફર હિલ
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી
જ્હોન લોઇંગ
સેંકો
Imogen Monger
ટીમ નેતા
નબીલા મૌલાના
એનસીએસ નાયબ કોઓર્ડિનેટર
ઇવી મૂર
ટીમ નેતા
સેમ ઓમેર
ટીમ મદદનીશ
જોન પાર્કિન્સન
ઓપરેશન અધિકારી
રિઝવાન શબીર
ટીમ મદદનીશ
સ્ટીફ ટેલર
એનસીએસ કોઓર્ડિનેટર
ટોમ વોલેસ
ટીમ નેતા
જાસ્મિન વોટસન
ટીમ નેતા
એલિમેન્ટ સોસાયટી