નિયમો અને શરત

અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરવો

કૃપા કરીને આ નિયમો અને શરતોને કાળજીપૂર્વક વાંચો કારણ કે તે આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરે છે. આ સાઇટનો તમારો ઉપયોગ આ નિયમો અને શરતોની સ્વીકૃતિ છે, જે સાઇટ પર તમારી પ્રથમ મુલાકાતની તારીખથી પ્રભાવિત થાય છે. જો આ નિયમો અને શરતો સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકાર્ય નથી, તો તરત જ આ સાઇટનો ઉપયોગ બંધ કરો. તમે આ સાઇટનો ઉપયોગ માત્ર કાયદેસર હેતુઓ માટે, અને એવી રીતે કરો કે જે કોઈપણ તૃતીય પક્ષના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી, અથવા આ સાઇટના ઉપયોગ અને ઉપભોગને રોકવા અથવા રોકવા માટે સંમત છો.

આ વેબસાઇટ અને તેની માહિતી 'જેમ છે તેમ' ધોરણે પૂરી પાડવામાં આવે છે, કોઈપણ પ્રકારની કોઈપણ વૉરંટી વિના, કાં તો સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત. આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ અને તેના પરની માહિતી સંપૂર્ણપણે વપરાશકર્તાની એકમાત્ર જોખમ પર છે. કોઈ પણ ઘટનામાં એલિમેન્ટ સોસાયટી આ વેબસાઇટથી સંબંધિત અથવા તેનાથી સંબંધિત કોઈપણ ક્ષતિ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. આ વેબસાઇટ અને / અથવા માહિતી સમાવિષ્ટ અસંતોષ માટે તમારો એકમાત્ર અને વિશિષ્ટ ઉપાય is સાઇટ અને માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરો.

એલિમેન્ટ સોસાયટી વોરંટ આપતું નથી કે આ સાઇટમાં સમાયેલ કાર્યો અવિરત હશે અથવા ભૂલ મફત, અથવા તે ખામીને સુધારવામાં આવશે.

વાયરસ રક્ષણ, હેકિંગ અને અન્ય અપરાધો

અમે ઉત્પાદનના તમામ તબક્કે સામગ્રી ચકાસવા અને ચકાસવા માટે દરેક પ્રયત્નો કરીએ છીએ, જોકે તમે આ વેબસાઇટને ઍક્સેસ કરવા માટે જે પ્રક્રિયાને લાગુ કરો છો તે વાયરસ, દૂષિત કમ્પ્યુટર કોડ અથવા હસ્તક્ષેપના અન્ય સ્વરૂપો જે તમારી પોતાની કમ્પ્યુટર સિસ્ટમને નુકસાન પહોંચાડી શકે તે જોખમમાં મુકાય છે તેની ખાતરી કરવા તમારે તમારી પોતાની સાવચેતી રાખવી આવશ્યક છે.

અમે તમારા ડેટાને અથવા તમારી કમ્પ્યુટર સિસ્ટમને કોઈપણ ખોટ, વિક્ષેપ અથવા નુકસાન માટે કોઈ જવાબદારી સ્વીકારી શકતા નથી, જે આ વેબસાઈટ પરથી ઉદ્ભવેલી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતી વખતે થઈ શકે છે. તમે જાણીજોઈને વાયરસ, ટ્રોજન, વોર્મ્સ, લોજિક બૉમ્બ અથવા અન્ય સામગ્રી જે દૂષિત અથવા તકનીકી રીતે હાનિકારક છે તમારે અમારી સાઇટ પર અનધિકૃત ઍક્સેસ મેળવવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ, સર્વર કે જેના પર અમારી સાઇટ સંગ્રહિત છે અથવા કોઈપણ સર્વર, કમ્પ્યુટર અથવા ડેટાબેઝ અમારી સાઇટ સાથે જોડાયેલ છે. આપણી સાઇટને અસ્વીકાર-ઓફ-સર્વિસ હુમલો અથવા વિતરિત ડિનાઅલ ઓફ સર્વિસ હુમલો મારફત અમારી સાઇટ પર હુમલો કરવો નહીં.

આ જોગવાઈનો ભંગ કરીને, તમે કમ્પ્યુટર દુરુપયોગ અધિનિયમ 1990 હેઠળ ફોજદારી ગુનો કરી શકો છો. અમે સંબંધિત કાયદાનું અમલીકરણ સત્તાવાળાઓ માટે આવા કોઈ ઉલ્લંઘનની જાણ કરીશું અને અમે તે સત્તાવાળાઓ સાથે તેમની ઓળખને જાહેર કરીને સહકાર કરીશું.

તમારા વિશે માહિતી

અમે અમારી ગોપનીયતા નીતિમાં નિર્દિષ્ટ કરતાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિને તમે અમને પ્રદાન કરેલ વિગતો ક્યારેય નહીં પસાર કરીશું.

માહિતી ચોકસાઈ

સામગ્રીની સચોટતાની ખાતરી કરવા માટે તમામ વાજબી પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ કોઈપણ ભૂલ અથવા ચૂકવણી માટે કોઈ જવાબદારી લેવામાં આવી નથી.

ડિસક્લેમર

અમે એલિમેન્ટ સોસાયટીની વેબસાઇટને અપ ટુ ડેટ રાખવા માટેના દરેક પ્રયત્નો કરીએ છીએ, અમે સાઇટ પરની માહિતીની ચોકસાઈને લઈને કોઈ બાંયધરી, શરતો અથવા વૉરંટીઝ પ્રદાન કરતા નથી. અમે વેબસાઈટના વપરાશકારો દ્વારા થયેલા નુકશાન અથવા નુકસાનની જવાબદારી સ્વીકારીશું નહીં, પછી ભલે તે પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ કે પરિણામરૂપ હોય, પછી ભલેને તે ટૉક, કોન્ટ્રાકટ ભંગ અથવા અન્યથા કારણે.

અમારી સાઇટ સાથે અથવા ઉપયોગની સાથે જોડાણમાં ઉપયોગ કરવા માટેની અક્ષમતા, અથવા પરિણામોના સંદર્ભમાં આવક અથવા આવક, વ્યવસાય, નફો અથવા કરાર, અપેક્ષિત બચત, ડેટા, શુભેચ્છા, મૂર્ત મિલકત અથવા વેડફાઇ જતી વ્યવસ્થાપન અથવા ઓફિસ સમયનો સમાવેશ થાય છે. અમારી સાઇટનો ઉપયોગ, તેની સાથે સંકળાયેલી કોઈપણ વેબસાઈટ અને તેની પર પોસ્ટ કરેલી કોઈપણ સામગ્રી. આ શરત તમારી મૂર્ત મિલકતને નુકશાન અથવા નુકસાન માટેનાં દાવાઓ અથવા સીધી નાણાકીય ખોટ માટેના અન્ય દાવાને અટકાવશે નહીં જે ઉપર જણાવેલ કોઈપણ કેટેગરીઝ દ્વારા બાકાત નથી.

આ મૃત્યુ અથવા અમારી બેદરકારીથી ઉદ્ભવેલી અંગત ઈજા પર કોઈ અસર કરતી નથી, નૈતિક બાબતમાં ખોટી રજૂઆત અથવા ગેરરજૂઆત માટે અમારી જવાબદારીઓ, ન તો અન્ય કોઈ જવાબદારી કે જેને લાગુ કાયદા હેઠળ બાકાત અથવા મર્યાદિત કરી શકાતી નથી

બાહ્ય લિંક્સ

આ પૃષ્ઠો પર હોસ્ટ થયેલી માહિતીને લિંક કરવા માટે અમે અન્ય વેબસાઇટ્સને આવકારીએ છીએ અને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ, અને તમને તત્વોથી જોડાયેલી પરવાનગી મેળવવાની જરૂર નથી.

જો કે, અમે તમને એ સૂચવવાની પરવાનગી આપતા નથી કે તમારી વેબસાઇટ એલિમેન્ટ સોસાયટી સાથે સંકળાયેલ છે અથવા સમર્થન છે.

એલિમેન્ટ સોસાયટી કોઈ જવાબદારી સ્વીકારી નથી પર આ તૃતીય પક્ષ સાઇટ્સની સામગ્રી. આ લિંક્સનો અસ્તિત્વ વેબસાઇટની કોઈ જાહેરાત નથી, અથવા તેમાં વ્યક્ત કરેલા વિચારો પણ નથી. આ સાઇટ્સ પર તમારી લિંક સંપૂર્ણપણે તમારા જોખમે છે.

આ શરતોમાં પુનરાવર્તનો

એલિમેન્ટ સોસાયટી કોઈપણ સમયે આ નિયમો અને શરતોમાં સુધારો કરી શકે છે, અને તમે સમયાંતરે તેની સમીક્ષા કરવા માટે સંમત થાઓ છો. જો પુનરાવર્તન તમને અસ્વીકાર્ય હોવું જોઈએ, તો તમે તરત જ આ સાઇટને ઍક્સેસ કરવાનું રોકવા માટે સંમત છો.

કૉપિરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક અને બૌદ્ધિક મિલકત અધિકારો

આ વેબસાઈટનો કોઈ ભાગ નથી, જેમાં માહિતી, છબીઓ, લૉગોઝ, ફોટાઓ અને સાઇટનો એકંદર દેખાવનો સમાવેશ થાય છે, કૉપિરાઇટ ધારકોની પૂર્વ લેખિત પરવાનગી વગર તમારી પોતાની અંગત વ્યક્તિ સિવાય, કૉપિ, પુનઃપ્રકાશિત, બ્રોડકાસ્ટ અથવા કોઈપણ પ્રકારની પુનઃઉત્પાદન થઈ શકે છે, અથવા બિન-વાણિજ્યિક ઉપયોગ.

અધિકારક્ષેત્રો

આ નિયમો અને શરતોનું સંચાલન ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સના કાયદા દ્વારા કરવામાં આવશે. ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સની અદાલતો કોઈપણ વિવાદના સંદર્ભમાં અધિકારક્ષેત્ર ધરાવશે જે ઊભી થઈ શકે છે.

જો આ નિયમો અને શરતોમાંથી કોઈપણ ગેરકાયદેસર, અયોગ્ય અથવા અન્ય કોઇ પણ રાજ્ય અથવા દેશના કારણ કે જેમાં આ શરતોનો અમલ કરવાનો હેતુ છે, તો તે પછી હદ સુધી અને તે સમયની ગેરકાયદે, અયોગ્ય અથવા અમલપાત્ર , તે આ શરતોમાંથી કાપી નાખવામાં આવશે અને કાઢી નાખવામાં આવશે અને બાકીની શરતો અસ્તિત્વમાં રહેશે, પૂર્ણ બળમાં અને અસરમાં રહેશે અને બંધનકર્તા અને લાગુ પાડવાનું રહેશે.

એલિમેન્ટ સોસાયટી
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!